نشست هم اندیشی برگزاری مجمع سلامت استان، درمرکز بهداشت سمنان برگزار شد.

نشست هم اندیشی برگزاری مجمع سلامت استان، درمرکز بهداشت سمنان برگزار شد.

 نشست هم اندیشی برگزاری مجمع سلامت استان

در ابتدای این جلسه دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت سمنان با عرض خیرمقدم به مدعوین و با اشاره به اقدامات مورد انتظار در برگزاری این مجمع، گفت:"مجمع سلامت جلوه ای از همکارهای بین بخشی است." در ادامه دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه درامور اجتماعی بابیان اینکه مرکز بهداشت همیشه منشاء خدمت بوده، بیان داشت: آمادگی خود را درهرچه بهتر برگزار نمودن مجمع سلامت اعلام و بابیان برنامه های پیشنهادی حوزه اجتماعی دانشگاه،نقطه نظرات خود را بیان نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در راستای برگزاری مجمع سلامت استان سمنان، جلسه هماهنگی برگزاری مجمع سال 1398 با حضور دکتر فتاحی ریاست مرکز بهداشت سمنان، دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه درامور اجتماعی و مسئولین واحدهای ستادی در مرکز بهداشت سمنان برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت سمنان با عرض خیرمقدم به مدعوین و با اشاره به اقدامات مورد انتظار در برگزاری این مجمع، گفت:"مجمع سلامت جلوه ای از همکارهای بین بخشی است."

در ادامه دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه درامور اجتماعی بابیان اینکه مرکز بهداشت همیشه منشاء خدمت بوده، بیان داشت: آمادگی خود را درهرچه بهتر برگزار نمودن مجمع سلامت اعلام و بابیان برنامه های پیشنهادی حوزه اجتماعی دانشگاه،نقطه نظرات خود را بیان نمود.

در پایان درخصوص زمان و مکان، تدوین بیانیه و شعار مجمع تبادل نظر انجام و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

شایان ذکر است:مجمع سلامت فرایندی سازمان یافته است که طی آن جامعه و سازمان های مرتبط ضمن تبادل اطلاعات و دانش ،تجربیات خود را به  اشتراک گذاشته و پیشنهاد سیاست های مناسب سلامت جامعه در آن ارائه می شود.

 

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان