جلسه درون بخشی هفته ملی سرطان، درمرکز بهداشت سمنان برگزار شد.

جلسه درون بخشی هفته ملی سرطان، درمرکز بهداشت سمنان برگزار شد.

 جلسه درون بخشی هفته ملی سرطان، درمرکز بهداشت سمنان

در این جلسه دکتر معانی مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت سمنان با بیان برنامه عملیاتی دانشگاه درخصوص پیشگیری و کنترل بیماریهای سرطانی، پیرامون هفته ملی پویش سرطان(7-1 بهمن) گزارشاتی را بیان و برنامه هایی را ارائه نمود.در ادامه پیشنهادات و نقطه نظرات حاضرین بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، جلسه درون بخشی هفته ملی پویش سرطان، با هدف اطلاع رسانی پویش ملی مبارزه با سرطان و کاهش بروز و مرگ و میر ناشی از آن، بهبود زندگی بیماران مبتلا به سرطان و همچنین افزایش آگاهی و جلب مشارکت مردم درخصوص قابل پیشگیری بودن سرطان و شیوه های آن و نیز اصلاح باورهای نادرست مردم درخصوص این بیماری ازجمله درمان ناپذیر بودن آن، با حضور دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت سمنان و مسئولین واحدهای ستادی در مرکز بهداشت سمنان برگزار گردید.

در این جلسه دکتر معانی مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت سمنان با بیان برنامه عملیاتی دانشگاه درخصوص پیشگیری و کنترل بیماریهای سرطانی، پیرامون هفته ملی پویش سرطان(7-1 بهمن) گزارشاتی را بیان و برنامه هایی را ارائه نمود.در ادامه پیشنهادات و نقطه نظرات حاضرین بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان