انجام عمل موفقیت آمیز رادیکال ولوکتومی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) سمنان

انجام عمل موفقیت آمیز رادیکال ولوکتومی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) سمنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ برای اولین بار در استان عمل رادیکال ولوکتومی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) سمنان توسط دکتر الهام صفاریه فوق تخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی دانشگاه با موفقیت انجام شد.

جهت مشاهده گزارش تهیه شده از این عمل موفقیت آمیز در استان سمنان کلیک کنید.

 

 

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان