٧ مرداد ماه، سالروز جهانی هپاتیت *** با واکسیناسیون سالانه می توان از ٣٠٠٠٠٠ مرگ ناشی از سرطان کبد جلوگیری کرد.
 • بازدید هیئت نظارت اداره مراقبت و امور پناهندگان وزارت متبوع از مهمانشهر مهاجرین خارجی سمنان
  در تاریخ 6/5/95 هیئت نظارت اداره مراقبت و امور پناهندگان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت متبوع متشکل از دکتر دادرس و رضاپور کارشناسان اداره مراقبت و مقررات بین المللی و پیری نماینده کمیساریای عالی پناهندگان، از بهداشت سرای مهمانشهر مهاجرین خارجی شهر سمنان بازدید نمودند.

 • ٧ مرداد ماه، روز جهانی هپاتیت
  ٧ مرداد ماه، روز جهانی هپاتیت با شعار: "ریشه کنی هپاتیت های ویروسی بزرگترین دستاورد بعدی ماست"

 • بازدید هیئت نظارت دفتر سلامت جمعیت، خانواده، جوانان و مدارس وزارت متبوع از سطوح محیطی و ستاد شهرستان سرخه
  در تاریخ 2/5/95 هیئت نظارت دفتر سلامت جمعیت، خانواده، جوانان و مدارس وزارت متبوع متشکل از دکتر علامه، رئیس اداره سلامت میانسالان، آرشین چی کارشناس این اداره و افشار، کارشناس سلامت مادران این دفتر از سطوح محیطی و ستاد شهرستان سرخه بازدید نمودند.

 • برگزاری کارگاه آموزشی - مشورتی آئین نامه جدید اجرایی ماده 13 و نحوه رسیدگی به تخلفات بهداشتی واحد های صنفی
  کارگاه آموزشی – مشورتی آئین نامه جدید اجرایی ماده 13 و نحوه رسیدگی به تخلفات بهداشتی در واحدهای صنفی در تاریخ 4/5/95 با حضور کلیه پرسنل بهداشت محیط شهرستان های تابعه، در سالن همایش آموزشگاه بهورزی برگزار شد .

 • پایش سامانه سیب در پایگاه سلامت مهر شهرستان گرمسار
  اولین پایش سامانه سیب در پایگاه سلامت مهر شهرستان گرمسار انجام شد.

مشاهده آرشیو خبر

 

18681 : کل بازدید 1 : بازدید امروز 0.32 : زمان بارگزاری صفحه 9330 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين